Deník ze zahrádky -- Deník z Uhliště

Šumava

Tyto stránky byly přesunuty na:

 

Výlety

Šumava je krásná a byl by hřích se sní neseznámit. V sekci výlety jsou podrobně popsány tyto trasy za krásami Šumavy:

Boubín a Boubínský prales + 12 fotografií z výletu.

Prášilské jezero - Poledník + 33 fotografií z výletu.

Tříjezerní slať + 15 fotografií z výletu.

Karel Klostermann: Není krásnější krásy

Není krásnější krásy nad Šumavu na sklonku pozdního léta. Počasí stálé, vzduch čistý, nepřesycený vlhkem jako jindy. Tráva bují, zelená se a žloutne zároveň, pavučiny ji spřádají, lesknou se, jako by byly utkány z čistého stříbra. Klenou se smrkové lesy, hustě, do nedozírna, černají se blíže oku, modrají se v dáli, koupají se v jasu záře slunečné, která je obetkává lehounkým, třepetným závojem. Tu odstíny jemné, sotva znatelné, tam příkré protivy třpytného světla a hlubokých stínů, jas a šero, den a noc, vše vedle sebe, vše v jedno splývá, zase se rozchází a opět se pojí. – Kde příroda do temnozelených borů utrousila listnaté stromy, buky, břízy, javory, tam vzplane les v kráse nevýslovně pestré. Listy buků se rdí všemi odstíny červeně, rudě, ohnivě, nachově hoří; zdá se, že ze starých bělošedých kmenů růže vyrůstají: bílé břízy stříbrem lemují močály, na nichž roste modravě zelená kleč, a kouzlí ve všech odstínech, široké listí javorů dovršuje tuto pestrost …